Recente berichten

Beginnersboeken voor de hanbali madhhab

Vraag: Salaamoe alaikoem Wat adviseren jullie voor beginners aan boeken in fiqh al hanabila? Wat zijn de standaard beginners boeken? Baraka Allahoe fiekoem. Antwoord: Onder de latere hanabilah wordt er geadviseerd om voornamelijk te beginnen met zaad al-mustaqni’ van Musa al-Hajjawi abu an-Naja…
Lees meer

Uitleg over gelijke behandeling van kinderen

Vraag: Assalamoe Aleikom wa Rahmatoellaah wa Barakatoe, Ik heb een vraagje over het gelijk behandelen van je kinderen. Is het toegestaan om de kleding van je oudste zoon te gebruiken voor je andere zoon? Dat de tweede dus vrijwel niks…
Lees meer

De volgorde van de wali bij een huwelijk

Vraag: Assalaam alaikum, een vrouw is getrouwd zonder de toestemming van haar vader. In plaats van haar vader is een ander familielid gaan optreden als haar wali terwijl de vader nog levend was. Is dit huwelijk correct? Antwoord: Tot de…
Lees meer

De pilaren en voorwaarden van het huwelijk

Vraag: Assalamu ‘alaykum, Wat zeggen de fuqaha over de huwelijkssluiting? Is het verplicht dat er bepaalde woorden (voor acceptatie) moeten worden uitgewisseld? Zo zegt de waliy bijv. ”ik geef mijn dochter weg” en de bruidegom ” ik accepteer het.” Antwoord:…
Lees meer

Het verrichten van een du’a voor een kafir

Vraag: Salaam alaykoum. Mag je als bekeerling dua doen voor je ouders die bijvoorbeeld ziek zijn? Sommige zeggen nee, zelfs geen vergeving en anderen zeggen juist geen vergeving en wel andere dingen. Antwoord: Het verrichten van een du’a voor niet-moslims…
Lees meer

Het oordeel over gezichtsbedekking

Vraag: Salaam 3laykoem, wat is het oordeel over de niqaab? Is het verplicht of aanbevolen? Antwoord: Het bedekken van het gezicht valt onder de kwesties van ijtihaad waar een geldige khilaf over bestaat. De fuqaha verschillen over het oordeel van gezichtsbedekking maar…
Lees meer

Eten in een restaurant waar haram wordt geserveerd

Vraag: AsSalaamoe 3alaykoem, Is het toegestaan op een plek uiteten te gaan waar haram wordt geserveerd zoals alcohol en haram vlees? Maar waar er alleen wordt gekozen om bijvoorbeeld vegetarisch of vis te eten, dus dat de haram producten niet…
Lees meer